İş Güvenliği Politikası

Telemar faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş kazası risklerini ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri kontrol altında tutmak, enerji verimliliğini sürekli iyileştirmek, şirketin en üst düzey yöneticisinden başlayarak tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. Telemar olarak benimsediğimiz “sağlıklı ve çevreci üretim” amacı ile üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda iş sağlığı, güvenliği ve çevreyi koruma konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefimizdir. Biz, tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı iile hareket etmekteyiz. Bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz.

  • Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve diğer gerekliliklere uymak,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek.
  • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin oluşturulan İSG kurallarına uymalarını sağlamak.
  • Çalışma sahası risklerini azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak
  • Çevreye yönelik yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak.
  • Faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

* Telemar Savunma, M.S.B. onaylı tedarikçisidir. NSPA, DLA üyesidir.

Üyeliklerimiz :