İnsan Kaynakları stratejileri, şirketimiz vizyonu doğrultusunda ben yerine biz diyebilen çalışanlara sahip olma konumunu sürekli ve sürdürülebilir kılmak üzere tasarlanmıştır.

  • Telemar Savunma olarak çalışanlarımızın motivasyonunu en üst düzeyde tutmak için bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimiz haline getirmiş bulunmaktayız. Şirketimiz başarısının her çalışanımızın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacağınız kendimize bir felsefe ediniyoruz. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.
  • Çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için gerekli imkanları sağlanır. Mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte eğitim ihtiyaçlarını belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan yıllık eğitim planları çerçevesinde karşılanır.
  • Çalışanlar ve yönetim arasındaki geribildirimler, insan kaynakları politikamızı belirlememizde etkilidir. Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir değerlendirme amaçlı bir performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkan tanır. Bu görüşmelerde çalışanın şirketten beklentileri, kişisel gelişim talepleri ve eğitim ihtiyaçları belirlenir.
  • Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek Kariyer.net veya LinkedIn ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılır. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylar insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir. Çift aşamalı mülakat tekniği ile ilk mülakatta gerekli pozisyon için aday uygunluğu, ikinci mülakatta adayın teknik bilgi ve becerisi ölçülür. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.
  • Staj programları, gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere iş ortamını ve uluslararası şirket kültürümüzü tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.

İletişim : ik@telemar.com.tr

* Telemar Savunma, M.S.B. onaylı tedarikçisidir. NSPA, DLA üyesidir.

Üyeliklerimiz :